Video Sources 293 Гледания

  • Плеър 1:
  • CloudVideo:

Спасителен отряд, Калифорния / SAF3: 1x9

Тренировъчен ден

Новият лидер на SAF3 трябва да се изправи пред личните си проблеми, за да запази позицията си в организацията. Междувременно екипът засилва своя график за обучение, съсредоточавайки енергията си върху съответните си слаби места и помагайки си един на друг да преодолее собствените си страхове.

Nov. 16, 2013